Надежда Розева

Надежда Розева
  • Надежда Розева

    Надежда Розева

    Надежда Розева е родена в София, завършва маркетинг в университета Rutgers в САЩ, a през 2005 г. –  магистратура по “Художествен метал” в НХА при проф. Богомил Николов. Дългогодишен сътрудник е на списание THE MEDAL към Британския Музей. Като медалиер, бижутер и художник използва възможностите на различните жанрове и търси въздействието им върху зрителя чрез съвкупността от усещания, които те създават. Тя третира медала като живопис в скулптурата, играе си умело с патината, излиза извън стандартните му форми и размер, като изкуство за ръката. Жената, митологията, мистиката са постоянни теми в творчеството й, като естетически развива сюжети върху малкото пространство, върху което работи. В ръцете й студеният метал придобива кашмирена топлина. Нейни творби са в постоянната колекция на Британския музей (изложени в “OS: EVA”), Кралския монетен двор (Стокхолм), Бергенския музей към Университета в Берген (Норвегия), НХГ (България), Музея за монети и медали в Кремница (Словакия), Регионален музей Велико Търново, множество частни колекции. Член е на Световната медална федерация, Британската и Американска медални асоциации.  Има награди от международни изложби, журирала е конкурси

    000

    ПРОИЗВЕДЕНИЯ